Tháng:

Tháng:

C/O và các loại C/O

C/O và các loại C/O

C/O là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong xuất nhập khẩu. Vậy C/O là gì? Có những loại C/O nào? Tham khảo …