Tháng:

Tháng:

Surrendered bill of lading là gì?

Surrendered bill of lading là gì?

Surrendered Bill of lading là gì? Trong vận tải đường biển, Surrender Bill of Lading được sử dụng trong trường hợp giao hàng không cần…