Quy trình thanh toán LC giáp lưng

Quy trình thanh toán LC giáp lưng

LC giáp lưng là loại LC được phát hành trên cơ sở 1 LC khác, hai LC này độc lập với nhau. LC ban đầu là LC gốc( Master LC), LC giáp lưng là LC thứ 2( Baby LC/ Secondary LC). Người thụ hưởng LC gốc là người yêu cầu mở LC thứ 2. Vậy quy trình thanh toán LC giáp lưng như thế nào. Mời bạn đọc tham khảo ngay bài viết của giasuxuatnhapkhau về quy trình thanh toán LC giáp lưng.

Quy trình thanh toán LC giáp lưng

Bước 1: Nhà nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng mua bán hàng hóa để yêu cầu ngân hàng mở LC
Bước 2: Ngân hàng mở căn cứ vào đơn đề nghị mở LC, mở LC và gửi LC này cho ngân hàng thông báo. quản trị hành chính nhân sự
Bước 3: Ngân hàng thông báo thông báo và chuyển LC cho người thụ hưởng thứ nhất( người trung gian) khóa học nguyên lý kế toán
Bước 4: Người thụ hưởng thứ nhất căn cứ vào LC( thứ nhất) lập đơn đề nghị mở LC( thứ 2) yêu cầu ngân hàng mở LC thứ 2 ( thường là ngân hàng thông báo thứ nhất) cho người thụ hưởng thứ 2( người cung cấp) hưởng lợi.
Bước 5: Ngân hàng mở (thứ 2) căn cứ vào đơn đề nghị mở LC tiến hành mở LC( thứ 2) và gửi LC này cho ngân hàng thông báo( thứ 2) khóa học xuất nhập khẩu online
Bước 6: Ngân hàng thông báo( thứ 2) thông báo và gửi LC ( thứ 2) cho người thụ hưởng thứ 2

LC-giap-lung

Bước 7: Người thụ hưởng thứ hai lập bộ chứng từ theo yêu cầu của L/C thứ hai và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ hai) đòi tiền ngân hàng mở( thứ hai)
Bước 8: Ngân hàng thông báo( thứ hai) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ hai)
Bước 9: Ngân hàng mở( thứ hai) kiểm tra bộ chứng từ, nếu phù hợp sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ hai thông qua ngân hàng thông báo( thứ hai) khóa học xuất nhập khẩu online số 1 việt nam
Bước 10: Ngân hàng mở( thứ hai) xuất trình bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người thụ hưởng thứ nhất
Bước 11: Người thụ hưởng thứ nhất chỉnh sửa bộ chứng từ( nếu có) và gửi bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo( thứ nhất) đòi tiền ngân hàng mở ( thứ nhất)
Bước 12: Ngân hàng thông báo( thứ nhất) gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở( thứ nhất)
Bước 13: Ngân hàng mở( thứ nhất) kiểm tra bộ chứng từ, nếu bộ chứng từ phù hợp với /LC sẽ trả tiền cho người thụ hưởng thứ nhất thông qua ngân hàng thông báo( thứ nhất)
Bước 14: Ngân hàng mở( thứ nhất) xuất trình bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C kiểm tra, yêu cầu trả tiền và gửi bộ chứng từ cho người đề nghị mở L/C học kế toán trên excel

Trên đây là quy trình thanh toán LC giáp lưng để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.

Rate this post

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *